jueves, 13 de febrero de 2014

SEGUIMOS CON INJUSTICIAS

Hoy voy a aprovechar: ya que las dos anteriores entradas eran de niños soldado, esta va a ser también de injusticias con niños y, sobre todo, con niñas.

Hoxe vou a aproveitar: xa que as dúas entradas anteriores eran de nenos soldado, esta vai a ser tamén de inxusticias con nenos e, sobre todo, con nenas.